Definitie

Het begrip portfolio is een veelgebruikt item binnen onderwijskundige kringen. In het algemeen kan gesteld worden dat de term portfolio verwijst naar een verzamelmap. Voordat we uitvoeriger op de betekenis van het woord portfolio ingaan, willen we eerst de herkomst van het portfolio bespreken.

Portfolio is van oorsprong een begrip dat uit de artistieke wereld komt. Voor kunstenaars, modellen, architecten is het vaak niet evident om hun vaardigheden te demonstreren aan de hand van behaalde diploma´s en andere gevolgde cursussen. Ook al door het verschil tussen gebruikte techniek en artistieke creativiteit is dit niet evident. Daarom maken zij een map met daarin representaties van zijn of haar werk, in de hoop om toekomstige opdrachtgevers te overtuigen van de kwaliteit van hun werk. Het is een soort curriculum vitae met daarin bewijsmateriaal voor hun vaardigheden.

Indien we dit portfolioconcept vertalen naar de situatie in het hoger onderwijs, dan kunnen we stellen dat een portfolio een verzameling is waarin iemand z´n kwaliteiten kan aantonen als beroepsuitoefenaar. Vaak bevatten de portfolio´s die in het hoger onderwijs gebruikt worden de volgende elementen,

overzichten - De student maakt daarin duidelijk in welke context hij waaraan heeft gewerkt, welke opleidingen hij waar en wanneer heeft gevolgd, over welke vaardigheden hij beschikt en in welke mate hij zichzelf als competent beschouwt.

materiaal - De student kan materiaal verzamelen in zijn portfolio. Het gaat dan om eigen werk, evaluaties door anderen, video-opnamen enzovoorts. De student geeft met dit materiaal zicht op de kwaliteit van zijn handelen.

bijschriften - De student beschrijft hier de context van het materiaal, waarom is het materiaal gekozen, hoe is het verkregen, ...

beschouwingen/ reflecties - De student reflecteert hierin op de eigen competenties of vaardigheden en het eigen professioneel en/of academisch profiel.

Het portfolio dat in deze context gebruikt wordt heeft de eigenschap dat het reflectie wil bevorderen en ondersteunen. In die zin willen we dan ook het portfolio gaan gebruiken als middel om het reflecterend handelen te bevorderen. Dit zal echter maar gebeuren indien er ten eerste een adequaat begeleidingsmodel wordt ontwikkeld en ten tweede duidelijke voorgestructureerde opdrachten worden gegeven aan de studenten die gebruik maken van het portfolio.

Naast de inhoudelijke aspecten van het portfolio willen we ook graag het vormelijke aspect aanhalen en met name het verschil tussen een elektronisch portfolio en een papieren versie. Allereerst bestaat het verschil in opslag, papieren portfolio´s kunnen vele honderden pagina´s in beslag nemen, terwijl elektronische portfolio´s compacter, gemakkelijker te bewaren, snel te raadplegen en eenvoudiger te verspreiden zijn. Het gebruiken van een elektronisch portfoliosysteem door zowel studenten als begeleiders, draagt bij tot de ontwikkeling van ICT vaardigheden. Een elektronisch portfolio kan tegelijkertijd door meerdere personen bekeken worden en is snel en eenvoudig toegankelijk via het internet. Enerzijds maakt dit de invoer van documenten binnen het portfoliosysteem plaats- en tijdsonafhankelijk van het krijgen van feedback en evaluatie en anderzijds bevordert dit de communicatie tussen student, beoordelaar, begeleider en medestudenten.

top
Reacties op de inhoud: Sebastiaan.koole@UGent.be. Laatste wijziging 07-02-2006
Portaalsite Universiteit GentOpen Parallelle Leerwegen - Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Facts...
Ga snel naar...
English | Contact | Help | Print